Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Để thay đổi địa chỉ công ty từ quận này sang quận khác, bạn cần thực hiện các thủ tục tại cơ quan thuế và cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý
 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định số 01/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
 • Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế;
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế gửi cho người nộp thuế;
 • Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế.
Bước 1: Thực hiện thủ tục thông báo thay đổi địa điểm với cơ quan thuế quản lý

Theo Nghị định số 01/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2020: “Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế”(Điều 47).

Theo đó doanh nghiệp cần phải thực hiện các bước như sau:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.
 • Công ty nộp kèm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tới cơ quan quản lý thuế thông qua chữ ký số.
 • Trường hợp công ty không có nhu cầu sử dụng hóa đơn cũ, công ty nộp hồ sơ hủy hóa đơn đang sử dụng tới cơ quan quản lý thuế thông qua chữ ký số.
 • Trường hợp công ty có sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải làm báo cáo hoặc hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế quận cũ và chờ nhận thông báo về việc chuyển cơ quan quản lý thuế. Sau đó, bạn mới tiến hành nộp thông báo tại Sở KH&ĐT (bước 2).

Thời gian giải quyết hồ sơ từ 10 – 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư

Sau khi nhận được thông báo đồng ý của Chi cục Thuế cũ, bạn tiến hành nộp hồ sơ với Sở kế hoạch và đầu tư, chi tiết hồ sơ gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (Mẫu thông báo Theo Phụ lục II.1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHDT);
 • Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH 2TV trở lên và Công ty cổ phần);
 • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;
 • Giấy ủy quyền cho Dịch Vụ Tư Vấn 24H Plus thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh là 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

Các điểm lưu ý và thủ tục sau khi thay đổi sang quận mới
 • Thay đổi dấu công ty (đối với dấu có khắc tên quận cũ)
 • Thông báo với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến tình hình sử dụng hóa đơn
 • Thay đổi thông tin chứng từ thuế TNCN
 • Kể từ ngày doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới không được xuất hóa đơn theo địa chỉ cũ, sau khi hoàn tất thủ tục thông báo với cơ quan thuế thì xuất hóa đơn theo địa chỉ trụ sở mới.
 • Trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ, công ty không được xuất hóa đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.