Thuế giá trị gia tăng (VAT) là gì?

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là gì?

dichvutuvan24hApr 18, 20228 min read

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu được hầu hết người dân biết đến với tên gọi là thuế VAT, đây là loại thuế tính trên giá…