Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Như vậy, việc bỏ tổ chức thi và cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm bởi các cơ quan chức năng đã được xác thật. Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân và doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên trực tiếp của mình. Sau đây là các bước hướng dẫn chi tiết cho việc thực hiện, doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện cho đúng:

Bước 1:

Doanh nghiệp chuẩn bị tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và gửi cho nhân viên học tại nhà hoặc có thể tổ chức lớp đào tạo hướng dẫn trực tiếp cho nhân viên tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tùy thuộc vào loại sản phẩm thuộc cơ quan nào quản lý mà doanh nghiệp nên lựa chọn tài liệu cho phù hợp. Doanh nghiệp có thể tải bộ câu hỏi kiến thức tập huấn tại:

  • Quyết Định số 1390/QĐ-BCT đối với sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương
  • Quyết định số 37/QĐ-ATTP và Quyết định số 216/QĐ-ATTP đối với sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Y Tế
  • Quyết định 381/QĐ-QLCL đối với sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn

Bước 2:

Tiến hành lập quyết định về việc tổ chức thi xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Dựa trên bộ câu hỏi có sẵn ( bước 1), doanh nghiệp chọn lọc câu hỏi để soạn thành bộ đề thi chính thức.

Bước 3:

Tổ chức thi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh.

Bước 4:

Hội đồng tổ chức thi tiến hành chấm điểm, tổng kết kết quả thi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên

Bước 5:

Những nhân viên có kết quả kiểm tra đạt sẽ được doanh nghiệp xác nhận đã được tập huấn kiến thức ATTP, sau đó, lập danh sách tổng hợp hoàn chỉnh.

Lưu ý:

  • Đối với doanh nghiệp thuộc Bộ công thương quản lý, giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP doanh nghiệp dùng biểu mẫu tại thông tư số 13/2020/TT-BCT.
  • Đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Y Tế và Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn quản lý chưa có thông tư quy định về biểu mẫu. Do đó doanh nghiệp có thể tự lập biểu mẫu giấy xác nhận tập huân kiến thức về an toàn thực phẩm và chủ cơ sở cơ sở ký xác nhận.

Tại sao doanh nghiệp phải tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên

Đào tạo tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm là việc vô cần cần thiết. Điều này sẽ giúp chủ cơ sở và những người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm có được những kiến thức cơ bản cũng như quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đó, họ sẽ biết cách ngăn ngừa rủi ro, chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh đó giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cũng là thành phần hồ sơ bắt buộc phải có khi doanh nghiệp làm hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận đủ điều an toàn thực phẩm. Ngoài ra, đây cũng là một trong những giấy tờ cần thiết thường bị kiểm tra định kỳ bởi cơ quan chức năng, trường hợp doanh nghiệp không danh sách nhân viên đã hoàn thành tập huấn sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.