Dịch Vụ Thay Đổi Tên Công Ty

 • Tư vấn và kiểm tra tên công ty dự kiến thay đổi có bị trùng/sai quy định
 • Soạn hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp
 • Đăng ký khắc dấu và nộp hồ sơ công bố mẫu dấu theo tên công ty mới
 • Nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tại Sở KH&ĐT
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh mới, bảng hiệu công ty và con dấu tận nơi.
LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Dịch Vụ Thay Đổi Tên Công Ty

 • Tư vấn và kiểm tra tên công ty dự kiến thay đổi có bị trùng/sai quy định
 • Soạn hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp
 • Đăng ký khắc dấu và nộp hồ sơ công bố mẫu dấu theo tên công ty mới
 • Nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tại Sở KH&ĐT
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh mới, bảng hiệu công ty và con dấu tận nơi.
LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Mô tả

 THỜI GIAN HOÀN TẤT THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

 • Thời gian hoàn tất thủ tục thay đổi tên công ty: 3 – 4 ngày

QUY TRÌNH KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

 • Tư vấn và kiểm tra tên công ty dự kiến thay đổi có bị trùng/sai quy định
 • Soạn hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp
 • Đăng ký khắc dấu và nộp hồ sơ công bố mẫu dấu theo tên công ty mới
 • Nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tại Sở KH&ĐT
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh mới, bảng hiệu công ty và con dấu tận nơi.
.
.