Dịch Vụ Thay Đổi Đại Diện Pháp Luật

 • Tư vấn quy trình và thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật
 • Soạn hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật
 • Nộp và nhận hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư
 • Bàn giao giấy phép đăng ký kinh doanh cho Quý khách
LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Dịch Vụ Thay Đổi Đại Diện Pháp Luật

 • Tư vấn quy trình và thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật
 • Soạn hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật
 • Nộp và nhận hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư
 • Bàn giao giấy phép đăng ký kinh doanh cho Quý khách
LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Mô tả

THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

 • Thời gian thực hiện từ 03 – 07 ngày làm việc

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

 • Tư vấn quy trình và thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật
 • Soạn hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật
 • Nộp và nhận hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư
 • Bàn giao giấy phép đăng ký kinh doanh cho Quý khách
.
.