Dịch Vụ Tăng Giảm Vốn Điều Lệ

  • Soạn hồ sơ đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ
  • Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT
  • Bàn giao giấy phép kinh doanh mới cho khách hàng
LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Dịch Vụ Tăng Giảm Vốn Điều Lệ

  • Soạn hồ sơ đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ
  • Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT
  • Bàn giao giấy phép kinh doanh mới cho khách hàng
LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Mô tả

THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

  • Thời gian hoàn tất thủ tục từ 3 – 7 ngày

QUY TRÌNH THỦ TỤC TĂNG GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

  • Soạn hồ sơ đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ
  • Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT
  • Bàn giao giấy phép kinh doanh mới cho khách hàng
.
.