Dịch Vụ Giải Thể Doanh Nghiệp

 • Tư vấn các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể
 • Thực hiện thủ tục khoá mã số thuế và hoàn tất các nghĩa vụ với cơ quan thuế
 • Hoàn tất nghĩa vụ với cơ quan bảo hiểm xã hội, lương nhân viên, công nợ khách hàng và nhà cung cấp (nếu có)
 • Hoàn tất nghĩa vụ với cơ quan hải quan (nếu có)
 • Soạn hồ sơ và nộp hồ sơ giải thể công ty cho Sở kế hoạch và đầu tư
 • Bàn giao kết quả giải thể công ty cho Quý khách
LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Dịch Vụ Giải Thể Doanh Nghiệp

 • Tư vấn các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể
 • Thực hiện thủ tục khoá mã số thuế và hoàn tất các nghĩa vụ với cơ quan thuế
 • Hoàn tất nghĩa vụ với cơ quan bảo hiểm xã hội, lương nhân viên, công nợ khách hàng và nhà cung cấp (nếu có)
 • Hoàn tất nghĩa vụ với cơ quan hải quan (nếu có)
 • Soạn hồ sơ và nộp hồ sơ giải thể công ty cho Sở kế hoạch và đầu tư
 • Bàn giao kết quả giải thể công ty cho Quý khách
LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Mô tả

THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY

 • Thời gian thực hiện: từ 20 ngày trở lên, trong đó thời gian nộp và nhận kết quả từ Sở kế hoạch từ 07 – 10 ngày, thời gian hoàn tất nghĩa vụ với cơ quan thuế, cơ quan hải quan và bảo hiểm xã hổi từ 15 ngày trở lên

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY

 • Tư vấn các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể
 • Thực hiện thủ tục khoá mã số thuế và hoàn tất các nghĩa vụ với cơ quan thuế
 • Hoàn tất nghĩa vụ với cơ quan bảo hiểm xã hội, lương nhân viên, công nợ khách hàng và nhà cung cấp (nếu có)
 • Hoàn tất nghĩa vụ với cơ quan hải quan (nếu có)
 • Soạn hồ sơ và nộp hồ sơ giải thể công ty cho Sở kế hoạch và đầu tư
 • Bàn giao kết quả giải thể công ty cho Quý khách
.
.