dich-vu-thay-doi-dai-dien-phap-luat

Thủ tục thay đổi đại diện pháp luật được thực hiện khi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên muốn sang nhượng khi không có nhu cầu tiếp tục việc hoạt động kinh doanh, công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần muốn thay đổi người đại diện pháp luật để thuận tiện cho việc tham gia ký kết hợp đồng, hoặc có sự thay đổi cổ đông trong hội đồng thành viên.
Được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh Nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tại, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

CHI PHÍ VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

  • Tổng chi phí thực hiện thủ tục thay đổi đại diện pháp luật: 1.000.000 đồng
  • Thời gian thực hiện từ 03 – 07 ngày làm việc

Quy trình khi thực hiện thủ tục thay đổi:

  • Kiểm tra thông tin tiếp nhận từ khách hàng

  • Soạn hồ sow thay đổi người đại diện pháp luật

  • Nộp và nhận hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư
  • Bàn giao giấy phép đăng ký kinh doanh cho Quý khách

Ngoài ra, Quý khách có thể tham khảo thêm về dịch vụ kế toán trọn gói của Dịch Vụ Tư Vấn 24h để tối ưu tốt hơn chi phí khi vận hành hoạt động kinh doanh của mình