Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh được thực hiện khi tình hình hoạt đông công ty không khả quan, doanh thu không bù đắp được các khoản chi phí bỏ ra khi thị trường đang có dấu hiệu đi xuống, hoặc chủ sở hữu công ty không thể thực hiện tiếp công việc kinh doanh trong thời điểm hiện tại. Sau khoảng thời gian này, nếu chủ sở hữu công ty muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh tiếp thì việc tạm ngừng kinh doanh này là phương án tối ưu nhất.

CÁC LƯU Ý VÀ CHI PHÍ THƯC HIỆN THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH

 • Tổng chi phí thực hiện tạm ngưng: 1.000.000 đồng
 • Thời gian thực hiện từ 03 – 07 ngày làm việc

Một số các lưu ý khi thực hiện thủ tục tạm ngưng kinh doanh:

 • Chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng/tiếp tục kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm ngừng/tiếp tục kinh doanh
 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 1 năm
 • Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 2 năm
 • Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh lần thứ nhất, nếu doanh nghiệp muốn tạm ngưng kinh doanh lần thứ hai thì phải thông báo thời hạn tạm ngừng lần thứ hai cho cơ quan đăng ký kinh doanh, trước 3 ngày làm việc, tính đến ngày tạm ngừng kinh doanh lần thứ hai
 • Miễn lệ phí môn bài: đối với trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh nguyên năm tài chính (Hồ sơ nộp trước 01/01/2023 thì doanh nghiệp sẽ được miễn lệ phí môn bài nguyên năm 2023)
 • Tờ khai thuế: kể từ ngày có thông báo tạm ngưng kinh doanh từ Sở kế hoạch và đầu tư, thì doanh nghiệp sẽ không phải nộp các loại báo cáo thuế, báo cáo tài chính trong khoảng thời gian tạm ngưng đó, nhưng vẫn phải nộp các loại báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho thời điểm trước khi tạm ngưng kinh doanh.

HỒ SƠ TẠM NGỪNG KINH DOANH

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh;
 • Biên bản họp hội đồng quản trị/ hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần/ TNHH hai thành viên trở lên;
 • Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ.