dich-vu-hoàn-thien-so-sach-ke-toan-dichvutuvan24h

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán sẽ thay bạn hoàn chỉnh sổ sách cuối năm. Chỉ từ 2.500.000 đồng,  Dịch Vụ Tư Vấn 24h sẽ giúp Quý khách rà soát, gỡ rối, dọn dẹp và in sổ sách kế toán một cách chính xác và đầy đủ nhất.

ĐỐI TƯỢNG NÀO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH

Các doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau nên sử dụng dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán, để tránh bị xử phạt bởi cơ quan thuế:

 • Doanh nghiệp chưa từng làm sổ sách kế toán
 • Doanh nghiệp có sổ sách kế toán nhưng thiếu chính xác
 • Doanh nghiệp sắp quyết toán thuế
 • Doanh nghiệp không có kế toán viên
 • Doanh nghiệp có kế toán viên nhưng chưa có hoặc không đủ kinh nghiệm làm sổ sách kế toán

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

SỐ HOÁ ĐƠNSẢN XUẤT – XÂY DỰNGTHƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ
Không có hoá đơn2.500.0002.500.000
Dưới 208.000.0006.000.000
Dưới 4012.000.00010.000.000
Dưới 6015.000.00012.000.000
Từ 60 trở lênLiên hệLiên hệ

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ
HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

SỐ HOÁ ĐƠNSẢN XUẤT – XÂY DỰNGTHƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ
Không có hoá đơn2.500.0002.500.000
Dưới 208.000.0006.000.000
Dưới 4012.000.00010.000.000
Dưới 6015.000.00012.000.000
Từ 60 trở lênLiên hệLiên hệ

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ
HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

SỐ HOÁ ĐƠNSẢN XUẤT – XÂY DỰNGTHƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ
Không có hoá đơn2.500.0002.500.000
Dưới 208.000.0006.000.000
Dưới 4012.000.00010.000.000
Dưới 6015.000.00012.000.000
Từ 60 trở lênLiên hệLiên hệ

MẤT BAO LÂU ĐỂ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Tùy vào số lượng chứng từ, hóa đơn của mỗi doanh nghiệp mà thời gian để hoàn thiện sổ sách kế toán doanh nghiệp sẽ khác nhau, cụ thể:

 • Với những doanh nghiệp ít phát sinh hóa đơn, chứng từ, thời gian để hoàn thiện sổ sách kế toàn chỉ từ 2 – 7 ngày
 • Với những doanh nghiệp phát sinh nhiều hóa đơn, chứng từ, thời gian hoàn thiện sổ sách kế toán sẽ dao động từ 15 – 30 ngày.
 

QUY TRÌNH HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

 • Tiếp nhận toàn bộ hóa đơn, chứng từ của doanh nghiệp
 • Kiểm tra, rà soát tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ doanh nghiệp cung cấp
 • Nhập liệu và đối chiếu với báo cáo thuế đã nộp
 • Tư vấn điều chỉnh báo cáo thuế mà doanh nghiệp đã nộp (nếu có sai sót)
 • Tổng hợp số liệu, lên sổ sách kế toán, trình bày thực trạng hoạt động của doanh nghiệp và tư vấn phương pháp tối ưu cho doanh nghiệp
 • Hoàn thiện sổ sách kế toán sau khi tư vấn và thống nhất với doanh nghiệp
 • In và lưu trữ sổ sách kế toán
 • Bàn giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp

DANH SÁCH THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP

 • Hóa đơn mua vào, bán ra phát sinh trong năm cần hoàn thiện sổ sách kế toán
 • Sao kê tài khoản ngân hàng của năm làm sổ sách kế toán
 • Bảng lương, thông tin CMND của người lao động nếu công ty có chi trả lương cho lao động
 • Thông tin đăng nhập vào trang khai thuế điện tử
 • Đối với công ty sản xuất: cung cấp thông tin định mức sản phẩm
 • Đối với công ty xây dựng: cung cấp bảng dự toán xây dựng hoặc thông tin vật tư xuất cho công trình xây dựng
 • Số liệu sổ sách năm trước của năm cần hoàn thiện sổ sách kế toán (nếu có).

DANH MỤC SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Sổ sách kế toán dùng để ghi nhận các chứng từ, số liệu phát sinh một cách có hệ thống trong suốt thời gian doanh nghiệp hoạt động. Thông qua sổ sách kế toán, doanh nghiệp có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty, kiểm soát được các khoản chi phí phát sinh, theo dõi được doanh thu bán hàng và dịch vụ kịp thời, nhằm tối ưu hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, sổ sách kế toán cũng là cơ sở để cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra sau khi doanh nghiệp nộp báo cáo. Danh mục sổ sách kế toán bao gồm:

 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ cái tài khoản
 • Sổ chi tiết tài khoản
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Bảng lương nhân viên
 • Bảng khấu hao tài sản cố định
 • Bảng tổng hợp nhập xuất tồn
 • Sổ theo dõi chi phí trả trước, công cụ, dụng cụ
 • Phiếu thu tiền, phiếu chi tiền
 • Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho
 • Báo cáo thuế, báo cáo tài chính

Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí, Quý khách có thể sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi. Dịch vụ kế toán trọn gói sẽ bao gồm cả việc hoàn thiện sổ sách cho Quý khách.