dich-vu-giai-the-doanh-nghiep

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Vì vậy, khi bạn không tiếp tục hoạt động kinh doanh nữa thì nên tiến hành làm thủ tục giải thể doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính bạn. Theo luật doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể trong các trường hợp sau:

  • Giải thể tự nguyện: Theo quyết định của chủ doanh nghiệp hoặc khi doanh nghiệp không có quyết định gia hạn thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ.
  • Giải thể bắt buộc: Nếu công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục hoặc bị thu hồi GPKD.

CHI PHÍ VÀ QUY TRÌNH THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY

  • Tổng chi phí cho thủ tục giải thể: từ 3.000.000 đồng. Chi phí thực hiện thủ tục giải thể công ty sẽ phụ thuộc vào số liệu, chứng từ sổ sách của Quý công ty tại thời điểm thực hiện thủ tục giải thể
  • Thời gian thực hiện: từ 20 ngày trở lên, trong đó thời gian nộp và nhận kết quả từ Sở kế hoạch từ 07 – 10 ngày, thời gian hoàn tất nghĩa vụ với cơ quan thuế, cơ quan hải quan và bảo hiểm xã hổi từ 15 ngày trở lên

Quy trình thực hiện thủ tục giải thể:

  • Tư vấn các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể
  • Thực hiện thủ tục khoá mã số thuế và hoàn tất các nghĩa vụ với cơ quan thuế
  • Hoàn tất nghĩa vụ với cơ quan bảo hiểm xã hội, lương nhân viên, công nợ khách hàng và nhà cung cấp (nếu có)
  • Hoàn tất nghĩa vụ với cơ quan hải quan (nếu có)
  • Soạn hồ sơ và nộp hồ sơ giải thể công ty cho Sở kế hoạch và đầu tư
  • Bàn giao kết quả giải thể công ty cho Quý khách