dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi-dichvutuvan24hcom

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội dành cho các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp hoạt động từ lâu nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động
 • Doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu
 • Doanh nghiệp không có bộ phận chuyên trách thực hiện thủ tục theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Doanh nghiệp bị mất sổ bảo hiểm, cần làm trợ cấp thai sản, hưu trí, hưởng trợ cấp một lần, hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không biết phải làm như thế nào

Căn cứ thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 29 tháng 08 năm 2014 Quy định về Vấn đề lao động tại các doanh nghiệp mới thành lập và đang hoạt động và Công văn số 4064, Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động  có thời hạn từ đủ 03 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng) đều thuộc đối tượng đồng thời tham gia BHXH, BHYT và BHTN bắt buộc theo quy định tại Điều 2, Luật BHXH (Luật số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006); Điều 43, Luật Việc làm (Luật số 38/2013/QH13) và Khoản 6, Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật BHYT (Luật số 46/2014/QH13).

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

 • Tham khảo và tư vấn về tình hình hiện tại của doanh nghiệp
 • Lựa chọn phương án tốt nhất để giảm tối đa mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động
 • Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động
 • Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể
 • Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động
 • Lập các biểu mẫu báo các tăng, giảm lao động trong tháng
 • Nhận sổ và ghi sổ tờ khai đối với các lao động tăng mới
 • Ghi và chốt sổ đối với các lao động thôi việc
 • Giải quyết cấc chế độ bảo hiểm: ốm đau, thai sản…
 • Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp hàng tháng
 • Tính toán quá trình tham gia bảo hiểm của từng lao động
 • Bàn giao các số liệu khi doanh nghiệp yêu cầu
 • Tổng thời gian hoàn thành: theo đúng quy định của cơ quan BHXH kể từ ngày nộp hồ sơ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Dưới 5 lao động Từ 5 – 10 lao động Trên 10 lao động
1.500.000 2.000.000 3.000.000