dich-vu-bao-cao-tai-chinh-dichvutuvan24h

Với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ lập báo cáo tài chính, Dịch Vụ Tư Vấn 24h cam kết hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hợp lý và tối ưu thuế theo đúng quy định pháp luật. 

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

SỐ HOÁ ĐƠNSẢN XUẤT – XÂY DỰNGTHƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ
Không có hoá đơn2.500.0002.500.000
Dưới 205.000.0004.000.000
Dưới 4012.000.0006.000.000
Dưới 6015.000.0008.000.000
Từ 60 trở lênLiên hệLiên hệ

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

SỐ HOÁ ĐƠNSẢN XUẤT – XÂY DỰNGTHƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ
Không có hoá đơn2.500.0002.500.000
Dưới 205.000.0004.000.000
Dưới 4012.000.0006.000.000
Dưới 6015.000.0008.000.000
Từ 60 trở lênLiên hệLiên hệ

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

SỐ HOÁ ĐƠNSẢN XUẤT – XÂY DỰNGTHƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ
Không có hoá đơn2.500.0002.500.000
Dưới 205.000.0004.000.000
Dưới 4012.000.0006.000.000
Dưới 6015.000.0008.000.000
Từ 60 trở lênLiên hệLiên hệ

DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP NHỮNG GÌ KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Hoá đơn mua vào, bán ra trong năm
 • Sao kê tài khoản ngân hàng công ty trong năm báo cáo
 • Bảng lương và thông tin CMND/CCCD của người lao động
 • Bảng cân đối tài khoản năm trước

THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÁC QUY ĐỊNH XỬ PHẠT

1. Thời gian nộp báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính của năm trước phải được nộp chậm nhất vào ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Theo đó, phải nộp báo cáo tài chính năm 2022 chậm nhất là ngày 31/03/2023.

2. Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính

Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong việc nộp trễ, nộp sai báo cáo tài chính như sau:

Mức phạt từ 5.000.000 – 10.000.000đ:

 • Chậm nộp, chậm công khai báo cáo tài chính dưới 3 tháng so với thời hạn quy định
 • Nộp báo cáo tài chính không đủ nội dung theo quy định
 • Hạch toán không đúng theo quy định của Luật kế toán

Mức phạt từ 10.000.000 – 20.000.000đ:

 • Chậm nộp, chậm công khai báo cáo tài chính từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định
 • Không đính kèm báo cáo kiểm toán khi nộp báo cáo tài chính và khi công khai báo cáo tài chính (đối với các trường hợp đã được quy định)

Mức phạt từ 20.000.000 – 30.000.000đ:

 • Số liệu công khai báo cáo tài chính không đúng với số liệu sổ sách, chứng từ kế toán
 • Các trường hợp thỏa thuận/ép buộc cung cấp thông tin, số liệu kế toán sai lệch thực tế hoặc giả mạo báo cáo tài chính

QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp
 • Thu thập thông báo về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ
 • Khảo sát tình hình thực tế, quy trình hoạt động của doanh nghiệp
 • Rà soát chứng từ, sổ sách kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ
 • Loại bỏ và điều chỉnh các chứng từ không phù hợp
 • Lập bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định
 • Kiểm tra chi phí lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề tối ưu chi phí trước khi nộp báo cáo tài chính
 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán
 • Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính
 • In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định

Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí, Quý khách có thể sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi. Dịch vụ kế toán trọn gói sẽ bao gồm cả việc lập báo cáo tài chính cho Quý khách.