Notifications
Clear all

Công ty TNHH Một Thành Viên được hiểu như thế nào?

dichvutuvan24h
Admin
Công ty TNHH một thành viên là một loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy Chứng Nhận đăng ký doanh nghiệp và có các đặc điểm cơ bản sau:
  • Chủ sở hữu công ty là một tổ chức hoặc cá nhân;
  • Tài sản chủ sở hữu tách biệt với tài sản công ty. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty;
  • Công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phần;
  • Vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên tại thời điểm ĐKDN là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
This topic was modified 4 months ago by dichvutuvan24h
Quote
Topic starter Posted : 05/10/2020 2:56 pm
Share: