Quyết định 1390/QĐ-BCT 2020 về việc ban hành câu hỏi và đáp án về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

Quyết định 1390/QĐ-BCT 2020 về việc ban hành câu hỏi và đáp án về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

dichvutuvan24hMay 3, 202228 min read

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1390/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA, ĐÁP ÁN TRẢ LỜI THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐỂ XÁC…

Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

dichvutuvan24hMay 2, 20227 min read

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 279/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN…

Quyết định số 37/QĐ-ATTP về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Quyết định số 37/QĐ-ATTP về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

dichvutuvan24hMay 1, 202210 min read

BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 37/QĐ-ATTP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC…

Thủ tục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

dichvutuvan24hApr 29, 202216 min read

I. Tại sao phải kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của mỗi con người, kinh doanh dịch vụ ăn uống là một lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều…