Hướng dẫn thủ tục thay đổi giám đốc, tổng giám đốc Công ty TNHH

Hướng dẫn thủ tục thay đổi giám đốc, tổng giám đốc Công ty TNHH

dichvutuvan24hJul 25, 20223 min read

Các trường hợp thay đổi giám đốc và thủ tục thay đổi giám đốc đối với Công ty TNHH gồm những bước gì? Trường hợp 1: Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty Tại khoản 1 Điều…

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

dichvutuvan24hMay 14, 20223 min read

Như vậy, việc bỏ tổ chức thi và cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm bởi các cơ quan chức năng đã được xác thật. Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân và doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện…

Bãi bỏ xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Bãi bỏ xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

dichvutuvan24hMay 4, 20223 min read

Hiện nay, việc xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm thuộc sự quản lý của Bộ Y Tế, Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Bộ Công Thương đã được bãi bỏ (ngừng cấp). Cụ thể như sau: Bộ Y Tế Ngày 12 tháng 11 năm…

Quyết định 381/QĐ-QLCL về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Quyết định 381/QĐ-QLCL về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

dichvutuvan24hMay 4, 20223 min read

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 381/QĐ-QLCL Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH…