Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

dichvutuvan24hMay 14, 20223 min read

Như vậy, việc bỏ tổ chức thi và cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm bởi các cơ quan chức năng đã được xác thật. Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân và doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện…

Bãi bỏ xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Bãi bỏ xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

dichvutuvan24hMay 4, 20223 min read

Hiện nay, việc xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm thuộc sự quản lý của Bộ Y Tế, Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Bộ Công Thương đã được bãi bỏ (ngừng cấp). Cụ thể như sau: Bộ Y Tế Ngày 12 tháng 11 năm…

Quyết định 381/QĐ-QLCL về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Quyết định 381/QĐ-QLCL về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

dichvutuvan24hMay 4, 20223 min read

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 381/QĐ-QLCL Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH…

Quyết định 1390/QĐ-BCT 2020 về việc ban hành câu hỏi và đáp án về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

Quyết định 1390/QĐ-BCT 2020 về việc ban hành câu hỏi và đáp án về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

dichvutuvan24hMay 3, 202228 min read

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1390/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA, ĐÁP ÁN TRẢ LỜI THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐỂ XÁC…

Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

dichvutuvan24hMay 2, 20227 min read

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 279/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN…

Quyết định số 37/QĐ-ATTP về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Quyết định số 37/QĐ-ATTP về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

dichvutuvan24hMay 1, 202210 min read

BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 37/QĐ-ATTP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC…

Thủ tục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

dichvutuvan24hApr 29, 202216 min read

I. Tại sao phải kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của mỗi con người, kinh doanh dịch vụ ăn uống là một lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều…

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

dichvutuvan24hApr 29, 202213 min read

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm hay còn gọi là (Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm) là việc đầu tiên bạn cần thực hiện khi kinh doanh trong ngành thực phẩm hiện nay. Bởi các tổ chức, cá nhận hoạt động sản xuất và kinh doanh các…

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

dichvutuvan24hApr 29, 202215 min read

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 08/2022/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Căn…

Người lao động cần làm hồ sơ, thủ tục gì để được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Người lao động cần làm hồ sơ, thủ tục gì để được hỗ trợ tiền thuê nhà?

dichvutuvan24hApr 29, 20224 min read

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà – Đối với người lao động: Giấy đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 1. – Đối với người sử dụng lao động: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số…