Bãi bỏ xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

bai-bo-tap-huan-kien-thuc-an-toan-thuc-pham-dichvutuvan24h

Hiện nay, việc xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm thuộc sự quản lý của Bộ Y Tế, Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Bộ Công Thương đã được bãi bỏ (ngừng cấp). Cụ thể như sau:

  • Bộ Y Tế

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Bộ Y Tế ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y Tế.

Theo đó về lĩnh vực an toàn thực phẩm “Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y Tế và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống” có quy định: Người trực tiếp sản xuất, chế biến thức ăn, kinh doanh phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận và không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

  • Bộ Công Thương

Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Tại chương IV, Lĩnh vực kinh doanh thực phẩm có sửa đổi Khoản 1 và 2 Điều 28 Nghị định số 77/2017/NĐ-CP như sau:

Người trực tiếp sản xuất phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận. Người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải đảm bảo yêu cầu về sức khỏe, không mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp.

Ngoài ra, ngày 18 tháng 06 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo đó, về lĩnh vực thực phẩm, chủ cơ sở sẽ tự xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cơ sở theo mẫu 01 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Ngày 08 tháng 03 năm 2021, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (NN & PTNT) đã ra Quyết định số 970/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN & PTNT.

Theo đó, thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được bãi bỏ.

Như vậy, hiện nay toàn bộ Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y Tế, Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, Bộ Công Thương cấp đã được bãi bỏ. Thay vào đó người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc các lĩnh vực trên phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và do CHỦ CƠ SỞ XÁC NHẬN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.